Els agents contaminants i patògens de l'aire representen un problema mediambiental i sanitari que pot afectar la salut i el confort dels usuaris.

Encara que quasi no la percebem, la pol·lució entra a les nostres llars i oficines. L'interior dels edificis està exposat a nombrosos contaminants, per causa dels materials, les instal·lacions i l'activitat, que passen desapercebuts. A més, els criteris ecològics es tenen poc en compte en el procés de construcció d'un edifici, fet que pot comportar efectes nocius per a la salut dels ocupants.

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) defineix la "síndrome de l'edifici malalt" com el conjunt de malalties originades o estimulades per la contaminació de l'aire en espais tancats, que tenen relació temporal amb l'edifici.


Un informe de l'Associació Basca d'Empreses de Qualitat Ambiental Interior (AVECAI) i de l'Associació de Tècnics de Climatització i Refrigeració (ATECYR) per conèixer la qualitat ambiental de les instal·lacions amb climatització i ventilació del País Basc, va detectar "massa errades, especialment, deficiències en el manteniment de les instal·lacions".

Un altre exemple és el de les escoles. Als Estats Units, França o els països nòrdics s'han fet investigacions on es demostra que l'exposició a contaminants de l'aire interior és molt important, qüestió que té una rellevància especial en el cas dels infants, més sensibles a aquest problema.

Fonts interiors i exteriors
La contaminació en ambients interiors presenta formes i característiques molt diverses. Els aerosols, el fum del tabac i el que prové de la preparació de menjars o el que s'introdueix pels circuits de refrigeració; els gasos produïts per cuines, estufes, assecadores o cremadors de fuel; l'ús de pesticides, desinfectants o productes de neteja i fins i tot els contaminants propis del cos humà com el CO2 constitueixen fonts de contaminació que cal tenir en compte.

La llista creix quan s'hi afegeixen materials utilitzats en la construcció i l'aïllament dels edificis i de les instal·lacions d'aire condicionat, com ara les fibres, principalment la de vidre i l'asbest o amiant, a més dels compostos orgànics volàtils (COV). I cal afegir la contaminació biològica, causada per agents infecciosos, antígens; substàncies que provoquen una resposta immunitària específica, o toxines i la brutícia a l'interior dels conductes de climatització, que poden desencadenar una situació delicada.

La varietat dels contaminants de l'exterior també és significativa. Hi ha els gasos nocius industrials o derivats de la circulació de vehicles, productes utilitzats en treballs de construcció i manteniment, com l'asfalt, aire contaminat rebutjat a l'exterior que torna a entrar a través de les preses d'aire, o infiltracions a través del basament com els vapors de gasolines, emanacions de clavegueres, fertilitzants, insecticides, i fins i tot dioxines i radó, un element gasós radioactiu. A més, l'augment d'un contaminant en l'aire exterior suposa l'increment de la seva concentració a l'interior dels edificis.

Perjudicis per a la salut
Els contaminants microbians poden causar malalties infeccioses. Els símptomes que es relacionen amb una qualitat deficient de l'aire a l'interior d'un edifici són, entre d'altres, mal de cap, marejos, nàusees, fatiga, pell seca, irritació d'ulls, congestió de sinus nasals i tos, problemes dèrmics com erupcions i picors, asma o neumonitis hipersensitives. Els contaminants també poden ser absorbits i poden afectar altres òrgans o acumular-se en alguns teixits i comportar reaccions psicològiques complexes, com canvis d'humor, d'estat d'ànim i dificultats en les relacions interpersonals.

Tot i que els símptomes dels afectats normalment no solen ser greus, es desconeix l'abast real dels danys, com asseguren des del Centre Nacional de Condicions de Treball (CNCT), dependent del Govern. Fins al punt que, sovint, resulta difícil constatar si aquests símptomes han estat causats directament per la falta de qualitat de l'aire interior.

Paràmetres a tenir en compte pel control de la Qualitat Ambiental Interior
Per aconseguir una bona qualitat ambiental interior cal tenir en compte un seguit de punts:

  • Identificar els focus contaminants per poder-los eliminar posteriorment.
  • Equilibrar les pressions en diversos punts de l'edifici, ja que poden ser la causa dels moviments dels contaminants d'uns llocs a uns altres. Tot i això, en alguns casos es disposa expressament de zones que tenen diferents pressions per controlar els contaminants.
  • Disminuir la contaminació utilitzant mètodes com la dilució de l'aire (ventilació) o mitjançant la separació per filtració.